Willhelm Tell na harmonijke

4 4 4 4 4 4 (5) 6 (6)
4 4 4 4 4 (5) (6) 6 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 (5) 6 (6)
(5) (6) 7 (6) (6) 6 (5) (6) (5)

4 4 (5) (6) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)
(6) (8) (6) (8) (6) (8) (6) 6 (5) 5 (4)
(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)


…………………………………

Całość tego utworu (i inne) znajdziesz w naszym:


Dopiero zaczynasz? Pobierz darmowy zbiór tabulatur dla początkujących: