Układ dźwięków na harmonijce

4 (4) 5 (5) 6 (6) (7) 7
do-re-mi-fa-sol-la-si-do