We wish you a merry christmas tabulatura na harmonijke

6 7 7 (8) 7 (7) (6) (6)
We wish you a mer-ry Christ-mas,

(6) (8) (8) 8 (8) 7 (7) 6
We wish you a mer-ry christ-mas

6 8 8 (9) 8 (8) 7 (6) 6 6 (6) (8) (7) 7
We wish you a mer-ry christ-mas, and a hap-py new year.

……………………………..

Całość tego utworu (i inne) znajdziesz w naszym:


Dopiero zaczynasz? Pobierz darmowy zbiór tabulatur dla początkujących: