Tryumfy

3 4 3 4 4 (4) (4) 5 4

Try-u-mfy Króla niebieskiego,

3 4 3 4 4 (4) (4) 5 4

zstą-pi-ły z nieba wysokiego.

(4) 5 (4) (3) 4 (3) 4 (4) (3)

Pobudziły pasterzów,

(4) 5 (4) (3) 4 (3) 4 (4) (3)

dobytku swego stróżów,

 TEKST

1) Tryumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,

Śpiewaniem x 3

2) Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi x 3 .

3) Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica
By nas z piekła wybawił
A w niebieskich postawił,

Pałacach x 3

4) Pasterze w podziwieniu stają
Tryumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,

Nie wiedząc x 3

5) I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij, o Narodzony,
Nas i dar przyniesiony,

z ochotą x 3

6) A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską Ją uznają.
Tak nas uczą przykładem,
Jak iść mamy ich śladem,

statecznie x 3 

 

Całość tego utworu (i inne) znajdziesz w naszym:


Dopiero zaczynasz? Pobierz darmowy zbiór tabulatur dla początkujących: