Sto lat

6 5 6 5 6 (6) 6 (5) 5 (5)
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam, 
(5) (4) (5) (4) (5) 6 (5) 5 (4) 5
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam, 
6 6 5 6 6 5 6 7 (7) (6) 6 (6)
Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam,
(7) (7) (7) 7
Niech żyją nam! 


Cd.Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam
Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam
Niech żyją nam!

Niech im gwiazdka pomyślności
nigdy nie zagaśnie,
nigdy nie zagaśnie,
a w tym nowym, wspólnym życiu
świeci coraz jaśniej,
a w tym nowym, wspólnym życiu
świeci coraz jaśniej!!!

Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat
niechaj żyją nam
Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat
niechaj żyją nam