Dni, których jeszcze nie znamy

(7)  (7)  (7)  (6)  (7) 
(6)  (7)  (8)  (6)  (7)
Tyle było dni do utraty sił
 
7  7  7  (6)  (7) 
(7)  (7)  (7)  6  (6) 
Do utraty tchu tyle było chwil

(7)  (7)  (7)  (6)  (7)  (6)  (7)  (8)  (6)  (7) 
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic
7  7  7  (6)  (7)  (7)  (7)  (7)  6  (6)  (6)
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że
 


7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5) 

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  5  (4)  5  (5) 
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5) 
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  (7)  5  (4)  5  (5)
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy

(7)  (7)  (7)  (6)  (7) 
(6)  (7)  (8)  (6)  (7)
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad
7  7  7  (6)  (7) 
(7)  (7)  (7)  6  (6)
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł
(7)  (7)  (7)  (6)  (7)  (6)  (7)  (8)  (6)  (7)
Choć majątek prysł, on nie stoczył się
7  7  7  (6)  (7)  (7)  (7)  (7)  6  (6)  (6) 
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5) 
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  5  (4)  5  (5) 
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5)
 Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  (7)  5  (4)  5  (5)
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
5  5  (7)  (6)  (7)  (5) 
6  6  6  6  (5)  (5)  (5)
 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
5  5  (7)  (6)  (7)  (5) 
6  6  6  6  (5)  (5)  (5) 
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
(6)  (6)  (6)  (6)  (6)  6  (5)  6 
5  5  5  (5) 
6  6  6
Jak oddzielić nagle serce od rozumu?
 5  5  (7)  (6)  (7)  (5) 
6  6  6  6
(5)  (5)  (5)
Jak usłyszysz siebie pośród śpiewu tłumu?


  5  5  (7)  (6)  (7)  (5) 
6  6  6  6
(6)  (5)  5  (4) 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
7  7  7  7  (7)  (6)  (7) 
5  5  (5)  6  6  6 
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
5  5  (7)  (6)  (7)  (5) 
6  6  6  6  (5)  (5) 
 Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele…

7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5) 
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  5  (4)  5  (5) 
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7) 
5  (4)  5  (5)
 Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
7  5  (4)  5  (5)  6  (6) 
6  (6)  (7)  (7)  5  (4)  5  (5)
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy