Czterej pancerni i pies

(Deszcze niespokojne)
(4)   (5)  5  (5)  (4)  (4)
Deszcze niespokojne
(6)  7  (6)  6  (6)
potargały sad,

(4)  (4)  (4)  (5)  6  5 
 a my na tej wojnie
(5)  (4)  4  5  (4)
ładnych parę lat.
(4)  (5)  (6)  7  (7)  (6)
Do domu wrócimy,
(6)  6  (6)  (7)  6  5
w piecu napalimy,
(5)  (6)   (6)   (7)  5
nakarmimy psa.
(4)   (5)   (6)  7  (7)   (6)
Przed nocą zdążymy
(5)   (6)   (8)   (7)   7   (6)
tylko zwyciężymy,
(7)  (6)   (6)   7  (6)
a to ważna gra.

(4)   (5)  5  (5)  (4)  (4)
Na niebie obłoki,
(6)  7  (6)  6  (6)
po wsiach pełno bzu.
(4)  (4)  (4)  (5)  6  5 
Gdzież ten świat daleki,
(5)  (4)  4  5  (4)
 pełen dobrych snów?
(4)  (5)  (6)  7  (7)  (6)
Powrócimy wierni
(6)  6  (6)  (7)  6  5
my czterej pancerni,
(5)  (6)   (6)   (7)  5
“Rudy” i nasz pies.
(4)   (5)   (6)  7  (7)   (6)
My czterej pancerni,
(5)   (6)   (8)   (7)   7   (6)
  powrócimy wierni
(7)  (6)   (6)   7  (6)
po wiosenny bez.
harmonijka ustna